AKTUALNOŚCI I

WYDARZENIA

Obwodnica Staszowa- otwarta

Kierowcy mogą od dziś korzystać z obwodnicy Staszowa, otaczającej miasto od północno-zachodniej strony. Prawie 5-kilometrowy odcinek spaja trzy drogi wojewódzkie: nr 765 z Osieka do Chmielnika, 757 do Stopnicy i 764 do Rakowa i Kielc. Dodatkowo trasa pozwala na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta.

Inwestycja zrealizowana została w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Całkowita wartość robót to 19 milionów 667 tysięcy złotych. Inwestycja powstała przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich – Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

fot. http://dw764.obwodnicastaszowa.pl

 

Podpisane umowy związane z realizacją projektu opiewały na ponad 20 milionów złotych. Z tego:
- roboty budowlane 19 mln. 667 tys. zł (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart sp. z o.o.)
- zarządzanie i nadzór 484 tys.128 zł (Konsorcjum EKSAMETR Sp. z o.o.
i Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.)
- promocja projektu 55 tys. 245 zł (Wademekum s.c.)