AKTUALNOŚCI I

WYDARZENIA

Budowa obwodnicy w m. Jędrzejów

Wybudowanie obwodnicy pozwoli odciążyć od ruchu tranzytowego (z i w kierunku Kazimierzy Wielkiej oraz Chmielnika) południowo-wschodnią cześć Jędrzejowa oraz jego centrum. Rozbudowana droga wojewódzka nr 768 poprawi też połączenie południowych gmin województwa świętokrzyskiego z siecią dróg krajowych. Zrealizowanie inwestycji poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Jędrzejowa, oraz kierowców. Inwestycja będzie miała także pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

 Obwodnica rozpoczyna się na drodze krajowej Nr 78, w odległości około 600 metrów od połączenia drogi krajowej nr 78 (DK 78) z ekspresową drogą krajową nr 7 (DK 7). Według wstępnych założeń obwodnica pobiegnie nowym śladem poza granicami miasta Jędrzejów i po około 2,5 kilometrach włączy się do istniejącego śladu drogi wojewódzkiej nr 768 (DW 768).

 W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także liczący około 3 kilometry odcinek DW 768 w stronę Kazimierzy Wielkiej, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0170T (DP 0170T) w miejscowości Łysaków.

 

Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart sp. z o.o.

Całkowita wartość rojektu - 25 882 915,91 PLN