Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_rokstories/helper.php on line 242

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_rokstories/helper.php on line 242

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_rokstories/helper.php on line 242
image image image
Kruszywa Podstawowe produkty oferowane przez FART to kruszywa drogowe, kolejowe oraz kruszywa wykorzystywane do produkcji betonów. Naszym Klientom proponujemy także profesjonalne doradztwo techniczne oraz usługi logistyczne obejmujące transport.  
Kopalnia wapieni dewońskich Kopalnia Skrzelczyce. Złoża wapieni dewońskich wynoszą ponad 3,5 mln ton, a moce produkcyjne kopalnie 250 tyś. ton rocznie. Kopalnia znajduje się w gminie Pierzchnica w powiecie kieleckim.  
Kopalnia wapieni jurajskich Kopalnia Suchowola-Kamienna Góra 1 w Suliszowie. Złoża wapieni jurajskich wynoszą ok. 7 mln ton, a moce produkcyjne kopalni 250 tyś. ton rocznie. Kopalnia znajduje się w gminie Chmielnik w powiecie kieleckim.  

Produkcja kruszyw

Złoża kopalin.

Fart Kruszywa prowadzi systematyczne badania swoich złóż, zwiększając tym samym, jakość i parametry materiału dostarczanego do zakładów przeróbczych, by spełniać parametry i wymagania naszych odbiorców.


1.Wydobycie.

Eksploatacja złoża „Skrzelczyce” poprzedzona jest pracami udostępniającymi, polegającymi na usunięciu nadkładu znad przewidywanej do eksploatacji części złoża.
Roboty te wykonywane są przy użyciu koparek podsiębiernych, pracujących podpoziomowo piętrami roboczymi, nieprzekraczającymi wysokości 6m.
Eksploatacja złoża prowadzona jest przy użyciu koparek podsiębiernych, wyposażonych w młoty hydrauliczne. W trakcie urabiania, z uwagi na przyjęty sposób wydobycia, poziomy piętra eksploatacyjnego, dzielone są na pod piętra robocze. Ze wzglądów bezpieczeństwa, na przodku roboczym maszynista koparki wyznacza za pomocą chorągiewek strefę bezpieczeństwa, w której pracuje.
Proces związany z pozyskiwaniem kopaliny prowadzony jest zgodnie z wymogami BHP.


2. Transport materiału do zakładu przeróbczego.


Urobiony materiał skalny, jest transportowany do kosza kruszarki. W wyrobisku jest odbierany ładowarką do kosza kruszarki lub na samochody technologiczne, które transportują go układem dróg pomiędzy poziomami wyrobiska do węzła kruszenia zakładu przeróbczego. Wyrobisko, ze względu na powierzchnię, jest podzielone na kilka poziomów.

3. Proces produkcyjny - wstępna selekcja materiału.

Za pomocą ładowarki materiał skalny jest ładowany do kosza zasypowego. Na dnie takiego kosza zamontowany jest podawacz wibracyjny rusztowy, który na zasadzie podrzucania i przesuwania urobku transportuje go do paszczy kruszarki szczękowej. Ruszty w podawaczu rusztowym pozwalają na oddzielenie zanieczyszczeń (tj. glina, rumosz skalny oraz zwietrzała skała), które, jako drobne okruchy, przechodzą przez otwory między rusztami. Twarda skała natomiast w postaci dużych brył pozostaje na ruszcie i trafia dalej do kruszarki. Oddzielenie z urobku rumoszu skalnego i zanieczyszczeń daje gwarancje wysokiej jakości produktów grysowych.


4. Kruszenie i przesiewanie.

Kruszarka szczękowa (proces wstępny kruszenia) ma za zadanie rozkruszyć duże bryły skalne tak, aby możliwy był transport kruszywa przenośnikami taśmowymi. Przekruszone kruszywo trafia następnie do kruszarki stożkowej, tu jest przekruszone na mniejsze ziarna a następnie trafia na przesiewacz gdzie zostaje odsiane kruszywo 0/ 6,3, gotowy do sprzedaży produkt. Kruszywo powyżej 31,5 mm trafia przenośnikiem powrotnym ponownie do kruszarki stożkowej, która nadaje ziarnom kruszywa pożądany – kubiczny (sześcienny) kształt o wymiarze ziaren do 25 mm. Tak przekruszone kruszywo trafia na przesiewacz, który mieszankę kruszywa rozdziela na produkty 0 /6,3 mm, 6,3/12,8 mm, 12,8/16 mm, oraz 16/25 mm.

5. Składowanie i dystrybucja.

Każdy produkt oddzielnym przenośnikiem transportowany jest na stożek produktu gotowego do swojego boksu po to, aby przesiane produkty nie zostały wtórnie zmieszane ze sobą. Z boksów produkty ładowane są za pomocą ładowarki kołowej na samochody klientów.

Aktualności


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_thumbsup/helper.php on line 211

images/stories/articles.jpg
piątek, 10 stycznia 2014 20:58
zima.jpg
sobota, 28 grudnia 2013 18:00
kielce_daleszycka_1.jpg
wtorek, 27 sierpnia 2013 12:27
wtorek, 09 lipca 2013 17:31
środa, 24 kwietnia 2013 14:45
sobota, 20 kwietnia 2013 13:47

Nagrody i certyfikaty

Zaloguj sięIlość gości na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości