Budowa mostów i dróg

Oferta

Wykonujemy roboty inwestycyjne, modernizacje i remonty dróg w każdej technologii:

  • roboty mostowe
  • kruszywa i mieszanki drogowe
  • betony i mieszanki stabilizowane cementem
  • trasy komunikacji miejskiej
  • drogi wewnątrz zakładowe
  • place postojowe
  • chodniki i ciągi pieszo-jezdne
  • roboty ziemne-kompleksowe