Kopalnia Suliszów

Oferta

Eksploatowane złoże wapieni jurajskich jako kopaliny głównej w Suliszowie, należy do grupy skał osadowych. W tej grupie złóż podstawową metodą urabiania, jest wykorzystanie materiałów wybuchowych. Metoda ta, ze względu na ekonomiczne wykorzystanie czynnika urabiającego, jest najczęściej stosowana w górnictwie odkrywkowym. Zakład górniczy wydobywa do trzystu tysięcy ton skały rocznie.

WAPIEŃ DEWOŃSKI:

  • kruszywa (grysy): 0-2; 2-8; 4-13; 16-25; 3,6-10,
  • kruszywa (mieszanki): 0-31,5; 0-63; 31,5-63

REALIZOWANE PROJEKTY:

  • obwodnica Małogoszczy, dr wojewódzka,
  • Droga Krajowa 79,
  • Droga Krajowa 9,
  • Droga Krajowa 74,
  • droga wojewódzka 766, tzw. Mała Pętla Świętokrzyska

INFORMACE TECHNICZNE:

  • normy i certyfikaty,
  • zarządzanie jakością