AKTUALNOŚCI I

WYDARZENIA

Inwestycje realizowane

Rozbudowa 2 kilometrów drogi wojewódzkiej 795 z Psar do granicy województwa świętokrzyskiego.

Wartość inwestycji: 3 484 603,74 zł brutto

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

 

„Budowa drogi gminnej – ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej”.

Wartość inwestycji: 1 353 069,48 zł brutto

Inwestor: Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica – Szczerbaków

Wartość inwestycji: : 5 672 974,27 zł brutto

Inwestor: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach