AKTUALNOŚCI I

WYDARZENIA

Otwarta obwodnica Chmielnika

Dobra wiadomość dla mieszkańców południowej i wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Dziś (14.01.2018 r.) otwarta została obwodnica Chmielnika. Droga o długości ponad 2 i pół kilometra omija Chmielnik od północy, łącząc się bezpośrednio z drogą krajową nr 73 w kierunku Buska i drogą wojewódzką 765 do Staszowa. 

Inwestycja obejmuje budowę północnej obwodnicy Chmielnika o łącznej długości około 2,7 km wraz ze skrzyżowaniami, odwodnieniem, obiektami inżynierskimi, oświetleniem, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. W ramach projektu przewidziano również rozbudowę drogi krajowej nr 73, na odcinku długości około 1,3 km. Wybudowana zostanie także sieć dróg dojazdowych o łącznej długości około 6,3 km, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe.

 

Wartość robót budowlanych: 36 767 810,53 PLN

 

Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

 

Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce